BSO Stars OBS de SpringplankIn Rumpt bundelen BSO Stars en OBS de springplank hun krachten. Wij bieden ouders opvang waarin human dynamics, creativiteit en samenwerking centraal staan. Ieder kind is uniek en daarmee ook de manier waarop zij de wereld opnemen en verkennen! 
BSO Stars de Springplank is een locatie van BSO Stars. De BSO is 48 weken per jaar open en verzorgt opvang voor maximaal 22 kinderen van 4 tot 12 jaar gedurende 4 dagen per week van 8.30 tot 18.00 uur. Tijdens schoolweken (40 weken per jaar) worden de kinderen na schooltijd naar het BSO lokaal begeleidt en halen ouders hun kinderen weer voor 18:00 op. Gedurende 8 vakantieweken per jaar, kunnen ouders hun kinderen om 08:30 naar het BSO lokaal brengen en voor 18:00 weer ophalen. Ook op studiedagen of vrije dagen, zoals bijvoorbeeld goede vrijdag, kunnen ouders gebruikmaken van de opvang van 08:30 - 18:00. Wij zijn gesloten tijdens de bouwvakvakantie. Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij ook een week gesloten. 


                            Tarieven


Wij hanteren in 2024 twee verschillende pakketten. Het 40-weken pakket en het 48-weken pakket.40-weken pakket: Bij dit pakket heeft u tijdens schoolweken recht op opvang op de desbetreffende contractdag. U heeft geen recht op opvang tijdens vakantiedagen. Het uurtarrief voor dit pakket bedraagt €9,45 per uur. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u kiezen uit twee dagdelen:

- 14:00 - 17.00

- 14.00 - 18:00.


Op vrijdag kunt u kiezen uit vier dagdelen:

- 12.00 tot 17.00

- 12.00 tot 18.00

- 14.00 tot 17.00

- 14.00 tot 18.00


Op woensdag is de BSO gesloten. Eten, drinken en workshops zijn in de prijs inbegrepen. Als een studiedag op uw contractdag valt, heeft u ook recht op een gehele dag opvang vanaf 08:30 tot 17.00 of 18.00 afhankelijk wat uw contractueel afneemt. U krijgt hiervoor geen aparte factuur en is inbegrepen in het pakket. 


48-weken pakket: Bij dit pakket heeft u tijdens schoolweken, studiedagen (maximaal 5 per schooljaar) en tijdens de vakanties recht op opvang op de desbetreffende contractdag. BSO Stars is gedurende 4 weken in het jaar gesloten. Dit is tijdens de bouwvak vakantie in de zomer 3 weken en 1 week tussen kerst en oud en nieuw in de winter. Het uurtarrief voor het 48-wekenpakket bedraagt €8,95 per uur. 


Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u kiezen uit twee dagdelen:

- 14:00 - 17.00 tijdens schoolweken en 08:30 - 17.00 tijdens vrije dagen.

- 14.00 - 18:00 tijdens schoolweken en 08:30 - 18:00 tijdens vrije dagen. 


Op vrijdag kunt u kiezen uit een vier dagdelen:

- 12.00 tot 17.00 tijdens schoolweken en 08:30 - 17.00 tijdens vrije dagen. 

- 12.00 tot 18.00 tijdens schoolweken en 08:30 - 18:00 tijdens vrije dagen.

- 14.00 tot 17.00 tijdens schoolweken en 08:30 - 17.00 tijdens vrije dagen.

- 14.00 tot 18.00 tijdens schoolweken en 08:30 - 18:00 tijdens vrije dagen.


Eten, drinken en workshops zijn in de prijs inbegrepen. Als een studiedag op uw contractdag valt, heeft u ook recht op een gehele dag opvang vanaf 08:30 tot 17.00 of 18.00 afhankelijk wat uw contractueel afneemt. U krijgt hiervoor geen aparte factuur en is inbegrepen in het pakket. 


                                                        Kinderopvangtoeslag 


Iedere ouder die werkt of een opleiding volgt, heeft recht op kinderopvangtoeslag. De vergoeding voor de kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw verzamelinkomen en het aantal kinderen. Voor BSO vergoedt de overheid in 2024 maximaal €9,12 per uur. Verder vergoedt de overheid maximaal 230 uur per kind, per maand. Klik op onderstaande knop om een proefberekening te maken. 

Klik op onderstaande knop om kinderopvangtoeslag aan te vragen. 


                   


                    Inzet beroepskrachten 


BSO Stars de Springplank werkt zoveel mogelijk met vast personeel van school. Juffen en meesters van school worden zoveel mogelijk ingezet als pedagogisch medewerker op de groep. Hierdoor staat er altijd een vast en bekend gezicht voor de kinderen op de groep. Omdat wij op basis van de plaatsingsovereenkomst afspraken maken m.b.t. personele inzet, kan er geen verrekening plaatsvinden op basis van minder afgenomen uren. Beroepskrachten beschikken over de juiste kwalificaties en er is altijd minimaal 1 persoon aanwezig op de groep met kinder-EHBO.