Locatie Leerdam
Locatie Asperen
Beide
 
 
 
Ja
Nee
 
 
 
 
 
 
Akkoord
 
 

Klachtenformulier

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Heeft u een klacht die te maken heeft met het handelen van een bepaalde medewerker, dan raden wij u aan om dit in eerste instantie rechtstreeks met deze medewerker te bespreken. 


Mocht u er samen niet uitkomen en leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u door het invullen van onderstaand klachtenformulier bij onze klachtenfunctionaris terecht. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij maximaal na 2 maanden als redelijk wordt gezien.